Slide background

 

Aflæsning

Aflæsning af vandmålere:

For at kunne fastsætte dit faktiske vandforbrug, skal vi bede dig om at aflæse din vandmåler pr. 30. september hvert år.

Indberetningen skal foretages inden 20. oktober samme år.

Indberetningen kan foretages på en af følgende måder:
- via servicetelefon 70 26 45 29
- via internettet klik her 
- send det modtagne aflæsningskort retur (husk porto) hvis du ikke har benyttet telefon eller internet.

Husk at angive alle cifre (også 0) 

Hvis vi ikke har modtaget din aflæsning den 20. oktober, vil din måler blive aflæst af vandværket mod et gebyr på kr. 125,-

Hvis du ved aflæsningen konstaterer fejl eller uregelmæssigheder ved måleren, f. eks. at måleren er gået i stå, er utæt, eller andet, der har betydning for afregningen af dit forbrug, bedes du venligst rette henvendelse til os på telefon 54 44 54 55 (Øernes Revision). Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har problemer med at aflæse måleren.